Friday, January 6, 2023

Biyernes, Enero 6, 2023

Ika-6 ng Enero

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Marcos 1, 7-11
o kaya Lucas 3, 23-28

« Basahin at Pakinggan »