Tuesday, January 3, 2023

Martes, Enero 3, 2023

Ika-3 ng Enero

1 Juan 2, 29 – 3, 6
Salmo 97, 1. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas
tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 29-34

« Basahin at Pakinggan »