July 2022

Sabado, Hulyo 2, 2022

Sabado ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Amos 9, 11-15
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita
na bayan n’ya’y papayapa.

Mateo 9, 14-17

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 1, 2022

Biyernes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Amos 8, 4-6. 9-12
Salmo 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131

Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal.

Mateo 9, 9-13

« Basahin at Pakinggan »