July 2022

Martes, Hulyo 12, 2022

Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Isaias 7, 1-9
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

Ang D’yos ang s’yang nagtatanod
sa kanyang banal na lungsod.

Mateo 11, 20-24

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 11, 2022

Paggunita kay San Benito, abad

Isaias 1, 10-17
Salmo 49, 8-9. 16bk-17, 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 10, 34 – 11, 1

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 10, 2022

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Deuteronomio 30, 10-14
Salmo 68, 14 at 17. 30-31. 33-34. 36ab at 37

Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Colosas 1, 15-20
Lucas 10, 25-37

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 9, 2022

Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Agustin Zhao Rong, pari at martir, at mga Kasama, mga martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Isaias 6, 1-8
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Mateo 10, 24-33

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 8, 2022

Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Oseas 14, 2-10
Salmo 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 at 17

Pupurihin ko kailanman
ang dakila mong pangalan.

Mateo 10, 16-23

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 7, 2022

Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Oseas 11, 1-4. 8k-9
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16

Poon kami’y ‘yong iligtas
at tanglawan ng ‘yong sinag.

Mateo 10, 7-15

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hulyo 6, 2022

Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Maria Goretti, dalaga at martir

Oseas 10, 1-3. 7-8. 12
Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

Mateo 10, 1-7

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 5, 2022

Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Antonio Maria Zacarria, pari

Oseas 8, 4-7. 11-13
Salmo 113 B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10

Israel na bayan ng D’yos,
papurihan mo s’yang lubos.

Mateo 9, 32-38

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 4, 2022

Lunes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Isabel ng Portugal

Oseas 2, 16. 17b-18, 21-22
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Mateo 9, 18-26

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 3, 2022

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 66, 10-14k
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang
galak sa Poo’y isigaw.

Galacia 6, 14-18
Lucas 10, 1-12. 17-20

« Basahin at Pakinggan »