July 2022

Huwebes, Hulyo 21, 2022

Huwebes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Lorenzo ng Brindisi, pari at pantas ng Simbahan

Jeremias 2, 1-3. 7-8. 12-13
Salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11

Sa ‘yo, Poon, nagmumula
ang umiiral na madla.

Mateo 13, 10-17

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hulyo 20, 2022

Miyerkules ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Apolinario, obispo at martir

Jeremias 1, 1. 4-10
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Mateo 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 19, 2022

Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Mikas 7, 14-15. 18-20
Salmo 84, 2-4. 5-6. 7-8

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Mateo 12, 46-50

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 18, 2022

Lunes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Mikas 6, 1-4. 6-8
Salmo 49, 5-6. 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 12, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 17, 2022

Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Genesis 18, 1-10a
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Colosas 1, 24-28
Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 16, 2022

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen

Zacarias 2, 14-17
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya

Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Mateo 12, 46-50

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 16, 2022

Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen

Mikas 2, 1-5
Salmo 9, 22-23. 24-25. 28-29. 35

Poon, huwag pabayaan
ang mga nahihirapan.

Mateo 12, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 15, 2022

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan

Isaias 38, 1-6. 21-22. 7-8
Isaias 38, 10. 11. 12abkd. 16

Buhay ko’y ‘yong iniligtas,
pag-iral ko’y walang wakas.

Mateo 12, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 14, 2022

Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Isaias 26, 7-9. 12. 16-19
Salmo 101, 13-14ab at 15. 16-18. 19-21

Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

Mateo 11, 28-30

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hulyo 13, 2022

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Enrico

Isaias 10, 5-7. 13-16
Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

Ang Poo’y di tatalikod
sa kanyang hirang na lingkod.

Mateo 11, 25-27

« Basahin at Pakinggan »