Friday, June 3, 2022

Biyernes, Hunyo 3, 2022

Paggunita kina San Carlos Luwanga at mga kasama, mga martir

Mga Gawa 25, 13b-21
Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab

Panginoo’y may luklukang
matatag sa kalangitan.

Juan 21, 15-19

« Basahin at Pakinggan »