Wednesday, June 1, 2022

Miyerkules, Hunyo 1, 2022

Paggunita kay San Justino, martir

Mga Gawa 20, 28-38
Salmo 67, 29-30. 33-35a. 35b.-36k

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

Juan 17, 11b-19

« Basahin at Pakinggan »