May 2022

Lunes, Mayo 2, 2022

Paggunita kay San Atanasio, obispo at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 6, 8-15
Salmo 118, 23-24. 26-27. 29-30

Mapalad ang sumusunod sa utos
ng Poong Diyos.

Juan 6, 22-29

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 1, 2022

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 5, 27b-32. 40b-41
Salmo 29, 2 at 4. 5 at 6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

Pahayag 5, 11-14
Juan 21, 1-19 o kaya Juan 21, 1-14

« Basahin at Pakinggan »