May 2022

Sabado, Mayo 21, 2022

Sabado sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita kay San Kristofero Magallanes, pari at martir, at mga kasama, mga martir
o kaya Paggunita kay San Eugenio de Mazenod, obispo

Mga Gawa 16, 1-10
Salmo 99, 2. 3. 5

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

Juan 15, 18-21

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Mayo 20, 2022

Biyernes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita kay San Bernardino ng Siena, pari

Mga Gawa 15, 22-31
Salmo 56, 8-9. 10-12

Sa gitna ng mga bansa
sabihing “D’yos ay Dakila!”

Juan 15, 12-17

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Mayo 19, 2022

Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 7-21
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 10

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Juan 15, 9-11

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Mayo 18, 2022

Miyerkules sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita kay San Juan I, papa at martir

Mga Gawa 15, 1-6
Salmo 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok
sa tahanan ng Poong D’yos.

Juan 15, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Mayo 17, 2022

Martes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 19-28
Salmo 114, 10-11. 12-13ab. 21

Talastas ng mga tao,
dakilang paghahari mo.

Juan 14, 27-31a

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Mayo 16, 2022

Lunes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 5-18
Salmo 113 B, 1-2. 3-4. 15-16

Dapat nating papurihan
ang pangalan ng Maykapal.

Juan 14, 21-26

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 15, 2022

Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 14, 21b-27
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Diyos ko at aking Hari,
pupurihin kitang lagi.

Pahayag 21, 1-5a
Juan 13, 31-33a. 34-35

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Mayo 14, 2022

Kapistahan ni Apostol San Matias

Mga Gawa 1, 15-17. 20-26
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Hinirang ng D’yos ay dinangal
sa piling ng mga banal.

Juan 15, 9-17

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Mayo 13, 2022

Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita sa Mahal na Birhen ng Fatima

Mga Gawa 13, 26-33
Salmo 2, 6-7. 8-9. 10-11

Anak ng Diyos kailanman
sa simula pa sumilang.

Juan 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Mayo 13, 2022

Paggunita sa Mahal na Birhen ng Fatima

Isaias 61, 9-11
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

O kab’yak ng hari namin,
ang payo ko’y ulinigin.

Lucas 11, 27-28

« Basahin at Pakinggan »