Friday, May 27, 2022

Biyernes, Mayo 27, 2022

Biyernes sa Ika-6 ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita kay San Agustin ng Kanterberi, obispo

Mga Gawa 18, 9-18
Salmo 46, 2-3. 4-5. 6-7

Hari ng sangkalupaan
D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 20-23a

« Basahin at Pakinggan »