Friday, May 13, 2022

Biyernes, Mayo 13, 2022

Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita sa Mahal na Birhen ng Fatima

Mga Gawa 13, 26-33
Salmo 2, 6-7. 8-9. 10-11

Anak ng Diyos kailanman
sa simula pa sumilang.

Juan 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Mayo 13, 2022

Paggunita sa Mahal na Birhen ng Fatima

Isaias 61, 9-11
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

O kab’yak ng hari namin,
ang payo ko’y ulinigin.

Lucas 11, 27-28

« Basahin at Pakinggan »