Monday, May 2, 2022

Lunes, Mayo 2, 2022

Paggunita kay San Atanasio, obispo at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 6, 8-15
Salmo 118, 23-24. 26-27. 29-30

Mapalad ang sumusunod sa utos
ng Poong Diyos.

Juan 6, 22-29

« Basahin at Pakinggan »