Friday, April 29, 2022

Biyernes, Abril 29, 2022

Paggunita kay Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 5, 34-42
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Ang tanging aking mithii’y
Panginoo’y makapiling.

Juan 6, 1-15

« Basahin at Pakinggan »