Saturday, April 2, 2022

Sabado, Abril 2, 2022

Sabado sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

o kaya Paggunita kay San Pedro Calungsod, martir

Jeremias 11, 18-20
Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12

Panginoon, aking Diyos,
pag-asa ko sa ‘yo’y lubos.

Juan 7, 40-53

« Basahin at Pakinggan »