Monday, March 28, 2022

Lunes, March 28, 2022

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Isaias 65, 17-21
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

Juan 4, 43-54

« Basahin at Pakinggan »