Wednesday, February 23, 2022

Miyerkules, Pebrero 23, 2022

Paggunita kay San Policarpio, obispo at martir

Santiago 4, 13-17
Salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

Marcos 9, 38-40

« Basahin at Pakinggan »