Saturday, January 29, 2022

Sabado, Enero 29, 2022

Sabado ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado

2 Samuel 12, 1-7a. 10-17
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »