Monday, January 24, 2022

Lunes, Enero 24, 2022

Paggunita kay San Francisco de Sales,
obispo at pantas ng Simbahan

2 Samuel 5, 1-7. 10
Salmo 88, 20. 21-22. 25-26

Pag-ibig ko’t pagtatapat
ay ibibigay kong ganap.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »