Friday, January 21, 2022

Biyernes, Enero 21, 2022

Paggunita kay Santa Agnes, dalaga at martir

1 Samuel 24, 3-21
Salmo 56, 2. 3-4. 6 at 11

Poon, kami’y kaawaan,
at lagi mong kahabagan.

Marcos 3, 13-19

« Basahin at Pakinggan »