Tuesday, January 18, 2022

Martes, Enero 18, 2022

Martes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 16, 1-13
Salmo 88, 20. 21-22. 27-28

Si David na aking lingkod
ang hirang kong ibinukod.

Marcos 2, 23-28

« Basahin at Pakinggan »