Monday, January 17, 2022

Lunes, Enero 17, 2022

Paggunita kay San Antonio, abad

1 Samuel 15, 16-23
Salmo 49, 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Marcos 2, 18-22

« Basahin at Pakinggan »