Saturday, January 15, 2022

Sabado, Enero 15, 2022

Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Arnold Janssen, Pari
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado

1 Samuel 9, 1-4. 17-19; 10, 1a
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas,
sa hari’y nagpapagalak.

Marcos 2, 13-17

« Basahin at Pakinggan »