Friday, January 14, 2022

Biyernes, Enero 14, 2022

Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 8, 4-7. 10-22a
Salmo 88, 16-17. 18-19

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Marcos 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »