Tuesday, January 11, 2022

Martes, Enero 11, 2022

Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 9-20
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Marcos 1, 21b-28

« Basahin at Pakinggan »