December 2021

Miyerkules, Disyembre 15, 2021

Miyerkules ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lupang tiga’y ‘yong diligin,
Poon, sa ‘yong pagdating.

Lucas 7, 19-23

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Disyembre 14, 2021

Paggunita kay San Juan de la Cruz, pari at pantas ng Simbahan

Sofonias 3, 1-2. 9-13
Salmo 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Mateo 21, 28-32

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Disyembre 13, 2021

Paggunita kay Santa Lucia, dalaga at martir

Mga Bilang 24, 2-7. 15-17a
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, ako’y gabayan mo
sa landas patungo sa ‘yo.

Mateo 21, 23-27

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Disyembre 12, 2021

Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Sofonias 3, 14-18a
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

D’yos na kapiling ng bayan
ay masayang papurihan.

Filipos 4, 4-7
Lucas 3, 10-18

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Disyembre 11, 2021

Sabado ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Damaso I, papa

Sirak 48, 1-4. 9-11
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Mateo 17, 10-13

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Disyembre 10, 2021

Biyernes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
o kaya Paggunita sa Mahal na Birhen ng Loreto

Isaias 48, 17-19
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Ang sumusunod sa Poon
ay sa liwanag hahantong.

Mateo 11, 16-19

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Disyembre 9, 2021

Huwebes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Juan Diego

Isaias 41, 13-20
Salmo 144, 1 at 9. 10-11. 12-13ab

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Mateo 11, 11-15

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Disyembre 8, 2021

Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria

Genesis 3, 9-15. 20
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Efeso 1, 3-6. 11-12
Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Disyembre 7, 2021

Paggunita kay San Ambrosio,
obispo at pantas ng Simbahan

Isaias 40, 1-11
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13

Ang ating D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Mateo 18, 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Disyembre 6, 2021

Lunes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Nicolas, obispo

Isaias 35, 1-10
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ang Poong D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Lucas 5, 17-26

« Basahin at Pakinggan »