December 2021

Biyernes, Disyembre 24, 2021

Dakilang Kaspistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon
(Pagmimisa sa Bisperas)

Isaias 62, 1-5
Salmo 88, 4-5. 16-17. 27 at 29

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Mga Gawa 13, 16-17. 22-25
Mateo 1, 1-25
o kaya Mateo 1, 18-25

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Disyembre 23, 2021

Ika-23 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Malakias 3, 1-4. 23-24
Salmo 24, 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Itaas n’yo ang paningin,
kaligtasa’y dumarating.

Lucas 1, 57-66

« Basahin at Pakinggan »

Wednesday, Disyembre 22, 2021

Ika-22 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

1 Samuel 1, 24-28
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Lucas 1, 46-56

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Disyembre 21, 2021

Ika-21 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Awit 2, 8-14
o kaya Sofonias 3, 14-18a
Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21

Panginoo’y papurihan
ng tapat n’yang sambayanan.

Lucas 1, 39-45

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Disyembre 20, 2021

Ika-20 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Isaias 7, 10-14
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Disyembre 19, 2021

Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Mikas 5, 1-4a
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Hebreo 10, 5-10
Lucas 1, 39-45

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Disyembre 18, 2021

Ika-18 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Jeremias 23, 5-8
Salmo 71, 2. 12-13. 18-19

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Mateo 1, 18-24

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Disyembre 17, 2021

Ika-17 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Genesis 49, 2. 8-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Mateo 1, 1-17

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Disyembre 16, 2021

Huwebes ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 54, 1-10
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

Lucas 7, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Disyembre 16, 2021

Ika-16 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Isaias 56, 1-3a. 6-8
Salmo 66, 2-3. 5. 7-8.

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Juan 5, 33-36

« Basahin at Pakinggan »