Tuesday, December 7, 2021

Martes, Disyembre 7, 2021

Paggunita kay San Ambrosio,
obispo at pantas ng Simbahan

Isaias 40, 1-11
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13

Ang ating D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Mateo 18, 12-14

« Basahin at Pakinggan »