Monday, December 6, 2021

Lunes, Disyembre 6, 2021

Lunes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Nicolas, obispo

Isaias 35, 1-10
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ang Poong D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Lucas 5, 17-26

« Basahin at Pakinggan »