Saturday, December 4, 2021

Sabado, Disyembre 4, 2021

Sabado ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Juan ng Damasco,
pari at pantas Simbahan

Isaias 30, 19-21. 23-26
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang umaasa sa
Panginoon tuwina.

Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8

« Basahin at Pakinggan »