Wednesday, December 1, 2021

Miyerkules, Disyembre 1, 2021

Miyerkules ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 25, 6-10a
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Lagi akong mananahan
sa bahay ng Poong mahal.

Mateo 15, 29-37

« Basahin at Pakinggan »