Sabado, Nobyembre 27, 2021

November 27, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Manalangin tayo sa Diyos Ama para tulungan tayong maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating daigdig at sa ating buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig.

Ang Simbahan nawa’y huwag magkulang na paalalahanan ang mga sumasampalataya ukol sa pangangailangan sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may pananalangin at paggawa ng kabutihan, manalangin tayo sa Panginoon.

Bilang isang pamayanan nawa’y hindi natin makaligtaang malaman ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y magpakita ng habag sa mga dumaranas ng pagdurusa sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga maysakit nawa’y madama ang mapagpagaling na presensya ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y matagpuan si Kristo sa kanilang makalangit na paglalakbay, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bagong pangarap habang aming hinihintay nang may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong Anak na si Jesu-Kristo. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 6:06 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 24, 2021 at 3:45 pm

PAGNINILAY: Ngayong araw na ito, nagtatapos ang taong panliturhiya ng ating Simbahan. Bukas ay magsisimula muli ang Kaledaryo Liturhiko sa pagsisimula ng Panahon ng Adbiyento. At sa pagpasok sa panahon ng pananabik para sa Pagdating ni Kristo, tayo ay inaanyayahan ngayon tungkol sa mga kaganapan ng katapusan.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang patuloy na pagdidiskurso ni Propeta Daniel tungkol sa kanyang nanginginig na pangitain ukol sa mga apat na dambuhala. Kaya sinabi ng isa sa mga naroroon sa pangitain niya na ang ikaapat na dambuhala ang pinakamabagsik sa lahat ng naroroon. Sinasabing lalamunin niya ang buong daigdig, at magsasalita ng masama laban sa Kataas-taasang Diyos. Subalit kapag nabuksan na ang korte ng Paghuhukom ng Panginoon, malulupig ang dambuhalang ito patungo sa pinakailalim ng lupa. Parang ang itinutukoy rito sa ikaapat na dambuhala ay ang mga pinunong napakamagiting sa itsura at napakadakila sa posisyon, subalit hindi nila kinikilala na ang Diyos ay tunay na naghahari sa kanilang lahat. Kaya habang nagpapakasarap sila sa pamumuno sa isang institusyon, ang Diyos na mismo ang bahalang magpataw ng paghuhukom sa kanila, kung paano nilang ginamit ang kanilang impluwensiya tungo sa kanilang kapwa.

Kaya ang Ebanghelyo ay nagsisilbing paalala sa atin na huwag tayo’y makipagsaya kahit sa pagiging matakaw at lasing bago pumarito si Hesus. Sa halip ay inaanyayahan tayo na maging handa at manalangin upang magkaroon tayo ng lakas na makaharap siya. At kapag muling pumarito siya, itatanong niya sa atin kung anong kabutihan at pagmamahal na ating ginawa.

Nawa’y sa pagtatapos ng Taong Panliturhiya ng Simbahan, at pagsisimula ng isa pang bagong taon sa pagpasok ng Adbiyento, nawa’y tunay maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Parino November 27, 2021 at 8:42 am

Ano ang hamon at aral sa atin ng ebanghelyo ngayon?
Maging handa at wag puro pasarap sa buhay!
Hindi masama ang magsaya, uminom at kumain o magdiwang. Wag ka lamang magpapalulong sa alak at sa katakawan, katakawan sa makamundong bagay katulad ng pita ng laman, pagkain, pagpapayaman, pangangalunya, kasikatan at kapangyarihan.
Ang lahat ng kasiyahan na nadarama mo sa mga bagay na yan ay huwad na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay madarama mo kapag ikaw ay nagkaroon na ng relasyon sa Diyos, kaligayahang hindi mabibili ng iyong salapi, kapanatagan at peace of mind na hindi kayang ibigay ng iyong kayamanan. Ang ebanghelyo ay nagpapaalala din sa mga taong nakakalimot na sa Diyos ng dahil sya ay meron ng lahat, hindi na marunong manalangin sapagkat sya ay hindi na nagugutom o nauuhaw, nabibili ang lahat ng maibigan, nasasarapan sa kamunduhan, may posisyon at tanyag at iba iba pang kasarapan sa buhay. Ito ay paalala din sa mga taong hindi marunong magpasalamat sa Diyos o suklian ng kabutihan ang mga kaloob ng Diyos dahil nalunod na sa mga kasarapan sa lupa.
Bukas ay adviento na, hindi pa huli ang lahat.. Samantalahin natin ito upang magsisi. Humingi ng kapatawaran at sikaping makapagbago na upang tyao ay maging handa sa pagdating ni Hesus. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: