Biyernes, Nobyembre 26, 2021

November 26, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-34 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Biyernes

Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa kanyang pagdating.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami.

Ang Simbahan nawa’y makatugon sa tawag ng pagbabalik-loob at pagbabago, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga taong may mabuting kalooban nawa’y sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo nawa’y higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y pagkalooban ng lakas at pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan nawa’y maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon.

Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 6:05 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 24, 2021 at 3:21 pm

PAGNINILAY: Totoong malapit na magtapos ang Kalendaryo ng ating Simbahan. Sa darating ngayong Linggo, papasok tayo sa bagong taon sa pagsisimula ng Panahon ng Pagdating (Adbiyento), na kung saan ipaghahadaan natin ang ating mga puso para sa Pagdating ni Kristo sa ating buhay, sa ating paglalapit sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang at sa ating pananabik sa kanyang muling pagpaparito sa katapusan ng panahon. Kaya ang mga pagbasa nitong pagtatapos ng taong panliturhiya ng ating Simbahan ay nagpapaalala sa atin ukol sa pagwawakas ng mundo.

Ang Unang Pagbasa ay mga sunud-sunod na pangitain ni Propeta Daniel. Ang unang pangitain ay ang apat na dambula na handang lumamon ng anumang nabubuhay na nilalang. Sa mga nakakatakot na itsura ng mga dambuhala, parang ang pananakot ng mga ito ay halos nagpamamalas ng kapangyarihan na manaig ang kasamaan at kadiliman. Subalit hindi nagtagumpay ang mga dambula dahil sa ikalawa at ikatlong pangitain ni Daniel. Nakita ng propeta ang isang nabubuhay magpakailanman na nakaupo sa kanyang trono, at siya ay kagila-gilalas sa kaputian. Nakita rin ang Anak ng Tao na ipinakita ng nabubuhay na Diyos bilang isang makapangyarihang pinuno, na ang lahat ng mga bansa, tao, at wika ay sasamba sa kanya. Ang mga pangitain na ito ay nagpapakita sa tagumpay ng Diyos laban sa kasamaang dulot ng Diyablo (Satanas). At si Kristo, ang Anak ng Diyos at Anak ng Tao, ay ang kaganapan ng katuparan ng Diyos para sa tagumpay ng plano ng kaligtasan.

Ang ating Ebanghelyo ngayon ay ang patuloy na mensahe ng Panginoon ukol sa darating na katapusan. Kaya ang ginamit niyang larawan ay ang puno ng igos at ng iba pang punongkahoy. Kapag ang mga ito ay nagdamo, ito’y tanda na malapit na ang tag-araw. Ganun din ang mga “tanda ng panahon”, na nagsasabing malapit na ang paghahari ng Diyos. Subalit may iilang tao ay ginagawang literal na “malapit na raw magunaw ang mundo”. Ang nais ipahiwatig dito ng Panginoon na huwag tayong maging masyadong kumpiyansang magtatapos na ang ating daigdig at bukas ay darating na raw si Kristo. Bagkus, dapat tayo ay magkaroon ng sapat na paghahanda sa ating kalooban para sa pagdating na oras na yaon. At kahit lumipas pa ang langit at lupa, magiging matatag pa rin ang mga salita ng Panginoon. Kaya dapat tayong puno ng pag-asa na ang lahat ng mga pagsubok sa ating buhay ay balang araw lilipas din, subalit ang Panginoon ay patuloy na manantili sa atin magpakailanman. Kaya patuloy tayong maging tapat sa kanyang mga salita at isabuhay ang mga ito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Parino November 26, 2021 at 9:29 am

Ang hamon at aral sa atin ng ebanghelyo ngayon ay ang pagsasabuhay ng mga Mabuting Balita, ng mga Salita ng Diyos o ng mga ebanghelyong nababasa natin o napakikinggan. Ngayong may pandemya ay wala ng dahilan para tayo ay hindi makapakinig ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay walang oras sa pagpunta sa simbahan para dumalo ng misa upang malaman ang aral ng ebanghelyo, napakarami ng paraan para magawa ito; nariyan ang facebook live, YouTube at iba pang social media na nagdaraos ng banal na misa. Kahit saang dako ka pa ng mundo ay maari mo itong mapanuod, kahit ano pa ang ginagawa mo kahit nakahiga ka na sa bahay mo, kahit anong orad na ikaw ay libre ay maaari mong balikan ang misa na nais mong panuorin.
Mawawala ang langit at lupa pero ang Salita ng Diyos ay hindi magkakabula. Gamitin mo at gawing gabay ang mga Salita ng Diyos, dito lamang tayo siguradong hindi maliligaw ng landas.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: