Saturday, November 13, 2021

Sabado, Nobyembre 13, 2021

Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9
Salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Lucas 18, 1-8

« Basahin at Pakinggan »