Friday, November 12, 2021

Biyernes, Nobyembre 12, 2021

Paggunita kay San Josafat, obispo at martir

Karunungan 13, 1-9
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.

Lucas 17, 26-37

« Basahin at Pakinggan »