Wednesday, November 10, 2021

Miyerkules, Nobyembre 10, 2021

Paggunita sa Dakilang Papa San Leon, pantas ng Simbahan

Karunungan 6, 1-11
Salmo 81, 3-4. 6-7

Magbangon ka, Poong Diyos,
upang tanan ay masakop.

Lucas 17, 11-19

« Basahin at Pakinggan »