Sabado, Nobyembre 6, 2021

November 6, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyayang magagamit para sa kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, bigyang-lakas mo kami sa iyong pamamaraan.

Bilang Simbahan, tayo nawa’y maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga opisyal ng gobyerno nawa’y maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga dukha at maysakit nawa’y tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabuting-loob na mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon.

Makalangit na Ama, tulungan mo kaming huwag na matangay ng tukso ng salapi bagkus hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong Kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 27, 2021 at 5:55 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 2, 2021 at 10:04 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay kadugtong ng Ebanghelyo kahapon, na kung saan ikinuwento ni Hesus ang Talinghaga tungkol sa Tusong Katiwala. Ngayon naman ay binibigay ni Kristo ang aral ng parabula tungkol sa pag-uugali ng tao kapag ang usapan ay tungkol sa pera o yaman. Alam natin na ang tao ngayon ay kinakailangan ng pera at iba pang ari-arian para mabuhay sa panahong ito, lalung-lalo na ang mga taong may pamilyang inaalagaan at inaahon mula sa kahirapan. Kaya alam ni Hesus na hindi masama na maging mayamaan o humangad sa pera kung ito ay gagamitin sa makabuluhang paraan. Pero ang babala ng Panginoon sa atin ay huwag natin hayaan na mabulag o maging masyadong atat tayo sa mga bagay na ito na lilipas din. Ito ay nagbibigay pagkakataon upang makilala natin ang Diyos at ang kanyang mga pagpapala sa atin araw-araw. Sinasabi ni Kristo na walang tao ang makakapaglingkod sa dalawang panginoon; bagkus, kamumuhian niya ang isa, at tatanggapin naman ang tunay. Kaya ang ating buhay ay hindi dapat palaging umiikot sa makamundong bagay, kundi sa mga makalangit na pagpapalang kaloob sa atin ng Panginoon.

Mga kapatid, ito ay isang magandang mensahe ni Hesus para sa atin ukol sa ating tunay na hantungan sa buhay: ang kalangitan. Hindi niya minamasama kung tayo ay may hangarin na yumaman pa para iahon natin ang ating sarili at ang ating mga pamilya mula sa kasalukuyang kalagayang ating nararanasan. Kundi ang nais lamang ni Kristo ay huwag nating kaligtaan ang mga tunay na biyaya na mula sa Panginoong Diyos. At ang pinakamagandang kaloob niya sa atin ay ang buhay natin, at ang kaganapan nito ay ipinangako niyang makakamit natin sa buhay na walang hanggan kapag tayo ay naging tapat sa kanya at isabuhay ang kanyang mga utos na may pagmamahal sa kanya at sa kapwa.

Reply

ANDRI MAGDALENO LAZO November 6, 2021 at 5:26 am

Ang kayamanan at materyales sa mundo ay hindi nadadala sa kalangitan kung tayo ay papanaw na kaya atin itong ibahagi, May sinabi din si Hesus ang nagmamakataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 6, 2021 at 6:26 am

Maraming pera, magandang bahay, magagarang sasakyan, may asawa’t mga anak, may posisyon, sikat, masasarap na pagkain pero nakalimutan ang Diyos! Ano ang silbi mo?
Hindi masama ang magsumikap sa buhay, sapagkat hindi nman tama ang maging tamad subalit wag nating pakiutin ang ating buhay sa pera, pera, pera. Ang pag aralan natin ay ang makuntento, marami ang mga taong walang kasiyahan, mga naging ganid, mga sakim at gagawa ng kasalanan para sa pera. Aanhin mo yan??? Hindi mo yan maipagmamalaki sa kabilang buhay pagpanaw mo. Lahat nman siguro ng tao ay gustong umunlad ang pamumuhay sa mundong ibabaw, ang pinupunto lamang ni Hesus sa ebanghelyo ay wag mong gawing Diyos ang pera. Kung ikaw mayroon, yan ay kaloob ng Diyos, lahat ng nakikita mo at nararamdaman ay kaloob ng Diyos. Wala kang dapat ipagmalaki, sapagkat anumang oras ay kayang bawiin yan ng Panginoon sa isang iglap kung nanaisin nya, kaya’t ano ang nararapat gawin? Magpasalamat kay Hesus sa lahat ng biyayang natamo mo, suklian ng kabutihang asal ang mga kaloob na ito, tumulong sa mga nangangailangan lalong lalo na ang walang wala na halos walang makain. Sambahib ang Diyos at wag ang kayamanan at ari arian. Magsisi sa mga nagawang kasalanan at humingi ng kapatawaran.

Reply

Cora Galang Orense November 6, 2021 at 7:51 am

MGA kapatid, napakabuti po Ng Diyos na nagkaloob sa atin Ng ating buhay, at Ng lahat Ng bagay na kailangan natin para mabuhay sa araw araw.kayat dapat na tayo’y laging magpasalamat sa kanya sapagkat ang ating buhay at lahat Ng nakikita at Di natin nakikitang biyaya ay nagmula lahat sa kanya. Kaya Naman, sa ating binasang Ebangelio ngayon ay ipinahihiwatig sa atin Ng ating Panginoon na matuto tayong mangalaga at magpahalaga sa lahat Ng biyayang Ito, subalit itinuro nya Rin na huwag tayong maging Sakim sa pag_ankin nito kundi bagkos ay matuto tayong magbahagi Ng Kung ano ang maroon tayong sya Rin ang nagbigay.Ang pagmamahal sa kapwa at ang pagtulong sa MGA nangangailangan ay pagpapakita Ng katotohanang nasa atin ang presensya Ng Diyos ,sapagkat ang Diyos ay pag_ibig,at Kung lagi nating iisipin Di lamang ang ating sarili kundi pati na Rin ang ating kapwa ,ang lahat Ng ating pangangailangan ay ipagkakaloob Nya.Sapagkat sinabi nyang unahin natin sya at hanapin natin ang Kanyang kaluwalhatian at ang lahat Ng bagay na ating kailanga ay kanyang ibibigay.Maghari po nawa sa atin ang kanyang kalooban.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: