Saturday, November 6, 2021

Sabado, Nobyembre 6, 2021

Sabado ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Roma 16, 3-9. 16. 22-27
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Lucas 16, 9-15

« Basahin at Pakinggan »