October 2021

Lunes, Oktubre 11, 2021

Lunes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Papa San Juan XXIII

Roma 1, 1-7
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Lucas 11, 29-32

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 10, 2021

Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Karunungan 7, 7-11
Salmo 89, 12, 13. 14-15. 16-17

Pag-ibig mo’y ipadama;
aawit kaming masaya.

Hebreo 4, 12-13
Marcos 10, 17-30
o kaya Marcos 10, 17-27

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 9, 2021

Sabado ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kina Obispo San Dionisio at mga kasama, mga martir
o kaya Paggunita kay San Juan Leonardo, pari
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Joel 4, 12-21
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Lucas 11, 27-28

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 8, 2021

Biyernes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Joel 1, 13-15; 2, 1-2
Salmo 9, 2-3. 6 at 16. 8-9

Makatarungang paghatol
ang igagawad ng Poon.

Lucas 11, 15-26

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Oktubre 7, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario

Malakias 3, 13-20a
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Lucas 11, 5-13

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Oktubre 6, 2021

Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Bruno, pari

Jonas 4, 1-11
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Poong banayad magalit,
wagas ang iyong pag-ibig.

Lucas 11, 1-4

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Oktubre 5, 2021

Martes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Maria Faustina Kowalska

Jonas 3, 1-10
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Hiling nami’y ‘yong limutin
tanang kasalanan namin.

Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Oktubre 4, 2021

Paggunita kay San Francisco de Asis

Jonas 1, 1 – 2, 1. 11
Jonas 2. 2. 3. 4. 5. 8

Sa tiyak na kamatayan
ako’y ipinagsanggalang.

Lucas 10, 25-37

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 3, 2021

Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Genesis 2, 18-24
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6

Tayo nawa ay basbasan
ng Poon magpakailanman.

Hebreo 2, 9-11
Marcos 10, 2-16
o kaya Marcos 10, 2-12

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 2, 2021

Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod

Baruc 4, 5-12. 27-29
Salmo 68, 33-35. 36-37

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

Lucas 10, 17-24
o kaya Mateo 18, 1-5. 10

« Basahin at Pakinggan »