October 2021

Huwebes, Oktubre 21, 2021

Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 6, 19-23
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Lucas 12, 49-53

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Oktubre 20, 2021

Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 6, 12-18
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Lucas 12, 39-48

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Oktubre 19, 2021

Martes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kina San Juan de Brebeuf
at San Isaac Jogues, mga pari, at mga kasama, mga martir
o kaya San Pablo de la Cruz, pari

Roma 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Lucas 12, 35-38

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Oktubre 18, 2021

Kapistahan ni San Lucas,
Manunulat ng Mabuting Balita

2 Timoteo 4, 10-17b
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

Lucas 10, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 17, 2021

Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Isaias 53, 10-11
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hilig.

Hebreo 4, 14-16
Marcos 10, 35-45
o kaya Marcos 10, 42-45

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 16, 2021

Sabado ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Eduvigis (Heidi), namanata sa Diyos
o kaya Paggunita kay Santa Margarita Maria Alacoque, dalaga
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Roma 4, 13. 15-18
Salmo 104, 6-7. 8-9. 42-43

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Lucas 12, 8-12

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 15, 2021

Paggunita kay Santa Teresa ng Avila,
dalaga at pantas ng Simbahan

Roma 4, 1-8
Salmo 31, 1-2. 5. 11

Sa ‘yong tulong at pagtubos
ako’y binigyan mong luagod.

Lucas 12, 1-7

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Oktubre 14, 2021

Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Papa San Calixto I, martir

Roma 3, 21-30
Salmo 129, 1-2. 3-4b. 4k-6

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Lucas 11, 47-54

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Oktubre 13, 2021

Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 2, 1-11
Salmo 61, 2-3. 6-7. 9

Ang D’yos ay may gantimpala
sa may mabubuting gawa.

Lucas 11, 42-46

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Oktubre 12, 2021

Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 1, 16-25
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.

Lucas 11, 37-41

« Basahin at Pakinggan »