Wednesday, October 20, 2021

Miyerkules, Oktubre 20, 2021

Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 6, 12-18
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Lucas 12, 39-48

« Basahin at Pakinggan »