Tuesday, October 5, 2021

Martes, Oktubre 5, 2021

Martes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Maria Faustina Kowalska

Jonas 3, 1-10
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Hiling nami’y ‘yong limutin
tanang kasalanan namin.

Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »