Friday, October 1, 2021

Biyernes, Oktubre 1, 2021

Paggunita kay Santa Teresita
ng Sanggol na si Hesus, dalaga

Baruc 1, 15-22
Salmo 78, 1-2. 3. 5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon,
iligtas mo kami ngayon.

Lucas 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »