Monday, September 20, 2021

Lunes, Setyembre 20, 2021

Paggunita kina San Andres Kim Taegon, pari at martir,
San Pablo Chong Hasang, at mga kasama, mga martir

Esdras 1, 1-6
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Lucas 8, 16-18

« Basahin at Pakinggan »