Monday, September 13, 2021

Lunes, Setyembre 13, 2021

Paggunita kay San Juan Crisostomo,
obispo at pantas ng Simbahan

1 Timoteo 2, 1-8
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan,
ako’y kanyang tinulungan.

Lucas 7, 1-10

« Basahin at Pakinggan »