August 2021

Miyerkules, Agosto 11, 2021

Paggunita kay Santa Clara, dalaga

Deuteronomio 34, 1-12
Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17

Ang Diyos ay papurihan! Ang buhay ko’y kanyang bigay!

Mateo 18, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 10, 2021

Kapistahan ni San Lorenzo, Diyakono at Martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid
ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 9, 2021

Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Teresa Benedicta dela Cruz, dalaga at martir

Deuteronomio 10, 12-22
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Mateo 17, 22-27

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 8, 2021

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 19, 4-8
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8. 9

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Efeso 4, 30 – 5, 2
Juan 6, 41-51

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 7, 2021

Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o Paggunita kay Papa San Sixto II, at mga Kasama, mga martir
o Paggunita kay San Cayetano, pari
o Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Deuteronomio 6, 4-13
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

Mateo 17, 14-20

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 6, 2021

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (B)

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari,
lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-18
Marcos 9, 2-10

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 5, 2021

Huwebes ng Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan ng Mahal na Birhen Maria sa Roma

Mga Bilang 20, 1-13
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Mateo 16, 13-23

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 4, 2021

Paggunita kay San Juan Maria Vianney, pari

Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35
Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

Panginoong masintahin
ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 15, 21-28

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 3, 2021

Martes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 12, 1-13
Salmo 50, 3-4. 5-6. 6bk-7. 12-13.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Mateo 14, 22-36
o kaya Mateo 15, 1-2. 10-14

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 2, 2021

Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 11, 4b-15
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 14, 13-21

« Basahin at Pakinggan »