Saturday, August 28, 2021

Sabado, Agosto 28, 2021

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simbahan

1 Tesalonica 4, 9-11
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Poong Hukom ay darating,
taglay ang katarungan natin.

Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »