Saturday, August 21, 2021

Sabado, Agosto 21, 2021

Paggunita kay Papa San Pio X

Ruth 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17
Salmo 127, 1-2. 3. 4. 5

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Mateo 23, 1-12

« Basahin at Pakinggan »