Friday, August 20, 2021

Biyernes, Agosto 20, 2021

Paggunita kay San Bernardo, abad at pantas ng Simbahan

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »