Wednesday, August 11, 2021

Miyerkules, Agosto 11, 2021

Paggunita kay Santa Clara, dalaga

Deuteronomio 34, 1-12
Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17

Ang Diyos ay papurihan! Ang buhay ko’y kanyang bigay!

Mateo 18, 15-20

« Basahin at Pakinggan »