Monday, August 9, 2021

Lunes, Agosto 9, 2021

Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Teresa Benedicta dela Cruz, dalaga at martir

Deuteronomio 10, 12-22
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Mateo 17, 22-27

« Basahin at Pakinggan »